Bülten

Bülten 2018-2 201811999 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir 2018/11999 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır Vergi Kanunlarının Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetki çerçevesinde (30/06/2018 t. ve 30464 s. R.G.) yürürlüğe giren 27/06/2018 tarih ve 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların özel tüketim vergisi oran ve

read more

Bülten 2018-1 Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri A Sıra No 11) Yayımlanmıştır

Bülten: 2018/1 15.06.2018 Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) Yayımlanmıştır Söz konusu Tebliğ ile Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; – Limited şirketlerin pay devirlerinde ortakların kamu borçlarından sorumlu olduğu dönemin belirlenmesinde

read more