Pratik Bilgiler

Reeskont ve Avans Faiz Oranları Tablosu

Dönem Reeskont (%) Avans (%) 01.11.2023’den itibaren 35,75 36,75 28.09.2023’den itibaren 30,75 31,75 01.09.2023’den itibaren 25,75 26,75 24.06.2023’den itibaren 15,75 16,75 31.12.2022’den itibaren 9,75 10,75 31.12.2021’den itibaren 14,75 15,75 19.12.2020’den itibaren 15,75 16,75 13.06.2020’den itibaren 9,00 10,00  21.12.2019’dan itibaren 12,75 13,75 11.10.2019’dan itibaren  17,25  18,25 29.06.2018’den itibaren 18,50 19,50 31.12.2016’dan itibaren 8,75 9,75 31.12.2014’den itibaren

read more

Pasaport Harçları, Bazı Yargı Harçları ve Vergi Yargısı Harç Tutarlarında Güncelleme Yapıldı

08 Temmuz 2023 tarihi itibariyle pasaport harçları, bazı yargı harçları ve vergi yargısı harç tutarları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: Pasaportlar: Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:  (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil) Eski Tutar Yeni Tutar 6 aya kadar olanlar 689,7   1.034,55 1 yıl için olanlar 1.008,30   1.512,45 2 yıl için olanlar 1.646,10   2.469,15 3 yıl için olanlar 2.338,50   3.507,75 3 yıldan fazla

read more

2023 Vergilendirme Döneminde Bazı Damga Vergisi Oranları Ve Maktu Tutarları

– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59 – Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48 – Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48 – Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89 – Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

read more

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2022 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 36,20)     1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 47.409 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı. 2 5 99/1-a İşçilere eşit

read more

2022 Pratik Bilgiler

2022 YILI  BORDRO PARAMETRELERİ AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET 5.004,00TL GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET 166,80 TL AYLIK ÜST SINIR 37.530,00 TL GÜNLÜK ÜST SINIR 1.251,00 TL NORMAL ÇALIŞAN BRÜT ASGARİ ÜCRET 5.004,00 TL SGK PRİMİ (%14) 700,56 TL İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (%1) 50,04 TL KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 TL ÖDENECEK AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40 TL

read more

2020 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)

  Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2020 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 22,58) 1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 31.903 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı. 2 5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 268 Bu durumdaki her işçi için 3

read more