Pratik Bilgiler

Asgari Ücret Fiyat Artışı Dolayısıyla Artan İhale Bedelinde Artış Tutarı Damga Vergisine Tabiidir

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 2023/3 Esas sayılı Kararıyla; Daireler arasında oluşan görüş ayrılıklarının, hizmet alım işi nedeniyle yüklenici firmaya yapılan hak ediş ödemelerine asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farklarının dahil edilmesi durumunda anılan fiyat farkından kaynaklanan kısmın da damga vergisine tabi olduğuna 11.10.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. Hizmet alım işi nedeniyle yüklenici firmaya yapılan hak

read more

2024 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ TARİFESİ/YILLIK BEYAN SINIRLARI/İNDİRİM/İSTİSNA TUTARLARI

İndirimli Oran KDV İadesi Alt Sınırı 2023 yılı için 57.300 TL” olarak uygulanan alt sınır, 2024 yılı için 90.800 TL olarak güncellenmiştir. Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı 2024 yılı için 6.900-TL (KDV hariç) olarak güncellenmiştir. Şüpheli Ticari Alacaklar Dava Sınırı 2024 takvim yılında 14.000-TL’sını aşmayan alacaklar için dava ve icra takibi şartı aranmayacak. Yazılı olarak

read more

Bordro hazırlanırken dikkate alınacak olan yasal parametreleri gösteren 2024 Yılı Bordro Parametreleri 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024)

ASGARİ ÜCRET (Ocak-Aralık) ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) 20.002,50 TL ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) 666,75 TL ASGARİ ÜCRET (AYLIK NET) 17.002,12 TL ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 23.502,94     ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ VERGİ ORANI  110.000 TL’ye kadar % 15 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası % 20 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500

read more

Reeskont ve Avans Faiz Oranları Tablosu

Dönem Reeskont (%) Avans (%) 01.11.2023’den itibaren 35,75 36,75 28.09.2023’den itibaren 30,75 31,75 01.09.2023’den itibaren 25,75 26,75 24.06.2023’den itibaren 15,75 16,75 31.12.2022’den itibaren 9,75 10,75 31.12.2021’den itibaren 14,75 15,75 19.12.2020’den itibaren 15,75 16,75 13.06.2020’den itibaren 9,00 10,00  21.12.2019’dan itibaren 12,75 13,75 11.10.2019’dan itibaren  17,25  18,25 29.06.2018’den itibaren 18,50 19,50 31.12.2016’dan itibaren 8,75 9,75 31.12.2014’den itibaren

read more

Pasaport Harçları, Bazı Yargı Harçları ve Vergi Yargısı Harç Tutarlarında Güncelleme Yapıldı

08 Temmuz 2023 tarihi itibariyle pasaport harçları, bazı yargı harçları ve vergi yargısı harç tutarları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: Pasaportlar: Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:  (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil) Eski Tutar Yeni Tutar 6 aya kadar olanlar 689,7   1.034,55 1 yıl için olanlar 1.008,30   1.512,45 2 yıl için olanlar 1.646,10   2.469,15 3 yıl için olanlar 2.338,50   3.507,75 3 yıldan fazla

read more

2023 Vergilendirme Döneminde Bazı Damga Vergisi Oranları Ve Maktu Tutarları

– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59 – Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48 – Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48 – Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89 – Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

read more

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2022 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 36,20)     1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 47.409 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı. 2 5 99/1-a İşçilere eşit

read more

2022 Pratik Bilgiler

2022 YILI  BORDRO PARAMETRELERİ AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET 5.004,00TL GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET 166,80 TL AYLIK ÜST SINIR 37.530,00 TL GÜNLÜK ÜST SINIR 1.251,00 TL NORMAL ÇALIŞAN BRÜT ASGARİ ÜCRET 5.004,00 TL SGK PRİMİ (%14) 700,56 TL İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (%1) 50,04 TL KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 TL ÖDENECEK AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40 TL

read more