Şirket Değerleme

Genel kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanılarak saptanmış firma değeri, hisse devir işlemlerinde beher hisse değerinin tespiti için gerekli olduğu kadar firmanın finansal performansı ve dolayısıyla sürekliliğinin analizi açısından da önemli bir parametredir.

Dünyada genel kabul görmüş yöntemler kullanarak firma değerinin saptanmasında deneyimli ve uzman kadromuzla KARDEM olarak oldukça etkin çözümler sunmaktayız.

KARDEM durum tespit ve firma değerleme çalışmalarında önemli bir iş ortağınızdır.