ÖTV Danışmanlığı ve Raporlama

Özel Tüketim Vergisi, işlem üzerinden alınan bir vergidir. Verginin konusu, Kanun’a ekli listelerde yer alan malların teslimidir. Katma değer vergisi ile benzer özellikleri bulunmaktadır. İhraç kayıtlı teslim, tecil terkin ve tevkifat uygulaması, ihracat istisnası örnek olarak verilebilir. Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan karmaşık hükümler konusunda Şirketimiz tarafından danışmanlık verilmektedir. Özellikle deniz araçlarına ÖTV’siz akaryakıt teslimlerinde, deniz aracı sahibi mükellefler tarafından 6 aylık dönemlerin Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenerek tasdik raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Özel usulsüzlük cezalarına muhatap olmamaları için, Müşterilerimize raporlama sürecinden önce gerekli hatırlatmalar yapılarak süresinde rapor düzenlenmesi ve vergi dairesine verilmesi sağlanmaktadır.