SGK Bülten

20.11.2023 tarihli SGK Duyurusu

20.11.2023 tarihli SGK Duyurusunda; Kısmi süreli iş sözleşmesi olmayan ve ay içerisinde hiç çalışması olmaması nedeniyle sıfır gün ve sıfır kazanç ile bildirimi yapılan sigortalılar için işverenlerce eksik gün nedeni olarak “07-Puantaj Kayıtları” kodunun aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde seçimi sistemsel olarak engellenmiştir. İşverenlerin eksik çalışma günlerini bildirirken 07-Puantaj Kayıtları’nı seçmelerini

read more

Yatırım teşvik belgesine tabi sigorta primi teşviki ile ilgili 16322 ve 26322 kanun numaralarını seçmesi gereken işyerleri SGK tarafından yeniden düzenlenmiştir.

16322 Kanun numarasının; Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden yatırım teşvik belgesindeki destekten yararlanmaya esas dönemlerde sigorta primi işveren hissesidesteği öngörülen 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ıncı bölgelerde kurulu bulunan işyerleri, hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın gemi inşa yatırımlarına ilişkin işyerlerinde, çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri, İçin seçileceği belirtilmektedir.

read more

SGK Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsuben Ödeyenler İçin Son Ödeme Tarihi 26/5/2023 Tarihine Kadar Uzatıldı

Daha önce 2023/Mart dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi 5/5/2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı, 2023/Mart dönemine ilişkin mükelleflerin KDV iade alacaklarının SGK prim borcuna mahsubunda olası gecikmelerin sebep olacağı mağduriyetlerin giderilmesi için, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihi bir defaya mahsus olmak üzere 26/5/2023 günü sonuna kadar kadar uzatılmıştır.

read more

SGK Tarafından Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında Duyuru Yayımlandı

Bilindiği üzere 14/4/2023 tarihli ve 2023/19 Sayılı SGK Genelgesi yayımlandığında  EYT kapsamında (5510-geçici 95 inci madde) a ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan sigortalılar için işten ayrılış bildirgesi verildikten sonra 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlanması durumunda SGDP işveren hissesinin 5 puanlık kısmına

read more

Bülten: 2021/12 SGK E-TEBLİGAT SİSTEMİNE E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURUNUN ALINMASI

24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ile usul ve esasları açıklanan yeni tebligat sistemi için başvurular e-devlet üzerinden alınmaya başlamıştır. Tüzel kişiler için işveren veya işveren vekili e-devlet şifresi ile sisteme giriş sağlayarak başvurularını tamamlayacaktır.Bu başvuru Tüm iş yerleri için zorunludur. E-tebligat işlemleri gerçekleştirilirken, tüzel kişi iş

read more

Bülten: 2021/11 7326 Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenler İçin Taksit Kolaylığı

Bilindiği gibi işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları için ödeme fırsat niteliği kazandıran yapılandırmanın ilk taksit ödemesi 30.11.2021 tarihinde sona ermişti. 7326 sayılı Kanuna istinaden SGK boçlarına ilişkin taksitle ödeme yolunu seçip ilk taksit ödemesini tamamlamayanların ödeme için talepte bulunması halinde,ilk taksitin ödenip ödenmeme durumu göz önünde bulundurulmaksızın yapılandırma borcunun tamamının geç ödeme zammı ile birlikte

read more

Bülten: 2021/10 SGK’da Elektronik Tebligat Dönemi Başlamıştır

Yasal Dayanak: 31608 Sayılı 24.09.2021 tarihli Resmi Gazete 24 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2021 tarihi itibariyle E-Tebligata geçecektir. 5510 Sayılı Kanun’un 88.maddesinin 23.fıkrasına istinaden; İşverenlerin 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde SGK tarafından belirlenen adresten başvuru yaparak E-Tebligat adreslerini almaları zorunludur. Yeni faaliyette bulunacak işyerleri için; Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

read more

Bülten: 2021/9 2021 YILI UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLANAN USUL VE ESASLARI

2021/28 sayılı SGK Genelgesinde asgari ücret desteğine ilişkin usul ve esasların açıklanmasına istinaden; 1) 2021 yılında; 2021 yılı öncesi tescil edilen iş yerleri için prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için prime esas günlük kazancı 294 TL, Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar

read more

Bülten: 2021/8 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Temmuz 2021 Salı Günü yayımlanan Resmi Gazete duyurusuna istinaden Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ‘te; “Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilir uygulaması yürürlüğe girmiştir.” Günlük çalışma süresi 11

read more

Bülten: 2021/5 SGK İşten Çıkış 29 Kodu-İşveren Tarafından İşçinin Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih İle İlgili Yapılan Değişiklik (4857 sayılı Kanun Madde 25/II)

Konu:2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde  yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki   işten  ayrılış  nedenleri  tablosundaki  “29-  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni  ile  fesih”  kodu  çıkarılmış  ve  “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere

read more