KDV İade Hizmeti

KDV İadesi tasdik hizmeti ; KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetidir.

Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yürütülen KDV iadesi işlemleri bu hizmetin kapsamındadır. Bu çerçevede, KDV iadesi konusundaki her türlü sorunun çözümü, alternatif iade prosedürlerinin ortaya konulması, uygun yönteme göre KDV iadesinin süratli ve doğru bir şekilde alınmasını temin etmek için yapılan hizmetler KDV iadesi hizmetlerimizin parçasını oluşturmaktadır.

3568 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirilen KDV iade tasdik hizmetleri genel olarak aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır;

 • Geçerli olan mevzuat ve şirket yasal kayıtları çerçevesinde dönemlik iade KDV tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,

KDV iade tasdik hizmeti ayrıca aşağıdaki hususları da kapsamaktadır;

 • Katma Değer Vergisi iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının tespiti,
 • Tedarikçi firmalara ait gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
 • KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve teslimi,
 • KDV iadesi başvurusu için gerekli listelerin (indirilecek KDV, yüklenilen KDV, satış faturaları vb) ve diğer dokümantasyonun mevzuata uygun olarak hazırlanarak sisteme girişinin sağlanması,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sistem üzerinde oluşan kontrol raporlarının ve eksiklik yazılarına ait mevzuata uygun olarak cevap yazılarının hazırlanması ve Vergi Dairesine teslim edilmesi ile İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla revize edilen liste ve dokümantasyonun yüklenmesi, sonuçlandırılması,
 • Vergi İdaresi ile olan ilişkilerin yürütülmesinde destek verilmesi.

KDV iadesi ve indirimli oran kdv iadesi hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KDV İadesi Nedir ?

Ticari işletmelerin birçoğunu kapsayan ve pek çok firma tarafından dikkat edilmeyen bir konu olan KDV iadesi, firmalar ve şahıslar için büyük olanak sağlar. Devlete ödenen KDV’nin bir kısmını geri almaya yarayan KDV iadesi süreciyle ilgili merak edilenleri sizler için hazırladık. KDV iadesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve bu imkandan yararlanmak için Ankara, İstanbul ve İzmir merkezlerimizi arayabilirsiniz.

İlk olarak 1984 yılında alınmaya başlanan Katma Değer Vergisi, sorumluluk olarak hizmeti ya da bir ürünü alan tüketicidir. Devlet adına tüketiciden aldığı KDV’yi devlete ödeyen işletme bazı durumlarda bunun bir kısmını devletten geri alabilir. Bu duruma da KDV iadesi denir. Yılın son aylarında yapılan bu işlemler hakkında işletmeler net bir bilgiye sahip olmadığı için sık sık KDV iadesi nedir, KDV iadesi nasıl alınır gibi sorular sormaktadır.

KDV İadesi Nedir ?

Vergiye tabi mükellefler için devletin sunmuş olduğu bir olanak olan KDV iadesi, teşvik olarak da adlandırılabilir. Üretici ya da satıcı tahsil ettiği vergiden ödemiş olduğu vergiyi çıkararak firma üzerinde bir vergi kalmamasını sağlar. Bu sayede de vergi yükünün nihai tüketicide kalması amaç edinir. Bazı durumlar KDV oranı hiç olmadığı gibi bazı durumlarda da çok düşük oranlı olabilir. Bu tarz durumlarda satıcı KDV’yi alıcıya yansıtamaz ve vergi satıcının üzerinde kaldır. Bazı durumlarda da, alıcı yasal yükümlülükleri aracılığı ile satıcıya Katma Değer Vergisi’nin bir kısmını ödeyemez ve onun dışında vergi dairesine yatırmak zorunda kalır. Bu gibi durumlarda söz konusu olduğu zaman KDV iadesi devreye girer. Mevzuata göre iade hakkı doğuran başlıca işlemler şu şekildedir;

 • İhracat istisnası,
 • Değerli maden arama işletme,
 • Liman ve havaalanı arama işletme,
 • Uluslararası taşımacılık,
 • Boru hatları ile taşıma,
 • Petrol arama,
 • Teşvik belgeli yatırım malları,
 • Engellilere araç teslimi.

KDV İadesini Kimler Alabilir ?

Mal ve hizmet ihracatı yapan kişilerin alabileceği KDV iadesi sürecinde profesyonel destek almak için Kardem YMM’yi arayabilirsiniz. KDV iadesi her hizmeti ya da her sektörü kapsamaz. Sektörler ve işlemler kanunda belirtilmiştir. Bu sektörler ile ilgili detaylı bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz.