SGK Bülten

Bülten: 2019/20 İşe İade Süreci ve Hesaplamaları Hakkında Güncelleme

23.01.2019 tarihinde yayımlanan 2019/01 sayılı SGK Bültenimizde işe iade süreci ve hesaplamaları hakkında bilgi vermiştik. Ancak alınan geri bildirim ve yaptığımız incelemeler neticesinde aşağıdaki şekilde ilgili bültenimizde güncelleme yapılmıştır. 12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu 21. Maddesine ek fıkra eklenmiş olup, ilgili fıkra 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe

read more

Bülten: 2019/19 Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

Şirket ortaklarının hangi sigorta türünden sigortalı olacakları; şirketlerin türüne, ortağın şirketteki görevine ve sigortalılık süresine göre farklılık göstermektedir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları ile limited şirketlerin tüm ortaklalrının 5510 sayılı kanun uyarınca normal şartlarda 4/b kapsamında sigortalı olması gerekmektedir. Ancak bazı kriterlere göre bu durum değişmektedir. Buna göre, 01.10.2008 tarihinde yapılan değişiklikle şirket ortaklarının

read more

Bülten: 2019/18 Yurt Dışına Giden İşçinin Sigortalılık Durumu ve Emekliliğe Etkisi

Eğer yurt dışına işçinizi gönderecekseniz dikkat etmeniz gereken pek çok nokta var. Bunlardan birincisi; geçici yada gideceği ülkede ikamet edip orada yaşayan sürekli bir işçi olacağına bakılmaktadır. Şöyle ki, sürekli olarak yabancı bir ülkede yaşayan ve orada bulunan bir firmada çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı o ülkenin mevzuatı uyarınca sigortalı ve yine o ülkenin kanunlarına

read more

Bülten: 2019/17 Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasının Usul ve Esasları

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.08.2019 tarih 2019/16 sayılı Genelgesi ile, “19/7/2019 tarihli ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun”

read more

Bülten: 2019/16 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ülke Genelinde Uygulanması 01.01.2020 Tarihine Ertelendi

Uygulamaya ilk olarak 01.06.2017 tarihinde Kırşehir ilimizde başlanan ve daha sonra 01.01.2018 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı illerimizde eklenerek uygulamaya devam edilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ülke genelinde uygulamaya geçilmesi en son 01.07.2019 tarihine ertelenmişti. 27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yeniden değişikliğe gidilmiş olup, 01.01.2020 tarihinde başka bir değişiklik

read more

Bülten: 2019/15 Fazla Mesai Yaptıran İşverenler Dikkat

Hiç şüphe yok ki işverenlerin ve işçilerin en çok dert yandığı noktalardan birisi de fazla çalışma süreleri ve ücretleridir. Fazla çalışmaya ilişkin hükümler 4857 sayılı İş Kanunu 41. maddesinde düzenlenmiştir. İşverenler işçiye fazla çalışma yaptırabilmek için öncelikle işçinin yazılı onayını alması gerekmektedir. Bu yazılı onay eskiden her yıl için ayrı ayrı alınması gerekmekte idi, ancak

read more

Bülten: 2019/14 2019 Mali Tatilde SGK Yükümlülük Sürelerinde Değişikliğe Gidildi

2019 yılı mali tatil nedeniyle 02 Temmuz ila 20 Temmuz arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin hangi zamanlarda yerine getirdiklerinde yasal süresi içinde yerine getirmiş sayılacaklarını 2019/11 sayı ve 04.07.2019 tarihli bültenimizle açıklamıştık. SGK, konu ile ilgili 16.07.2019 tarih ve 10288846 sayılı yeni bir genel yazı yayımlanarak, Gelir İdare Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda daha

read more

Bülten: 2019/13 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Yükümlülükler İle Cezai Yaptırımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri

read more

Bülten: 2019/12 2019/2. Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 27998389-010.6.02-205248 sayılı ve 04.07.2019 tarihli Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 6.379,86 TL olarak belirledi. Genelgede ayrıca, sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı ve diğer bazı tazminat ile ücretlere ilişkin taban ve tavan miktarları da belirlendi. Genelgede özetle; 01/07/2019-31/12/2019 döneminde geçerli

read more

Bülten: 2019/11 2019 Mali Tatil Hakkında SGK Genel Yazısı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce mevzuat bölümünde yayımlanan mali tatil hakkında 03/07/2019 tarihli ve 9656640 sayılı genel yazısıyla, mali tatil döneminde yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin hangi zamanlarda yerine getirdiklerinde yasal süresi içinde yerine getirmiş sayılacaklarına açıklık getirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün genel yazılarında özetle; 2019

read more