Bülten: 2020/04 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TÜM TÜRKİYE’DE UYGULAMASI ERTELENDİ

MUHSGK olarak bildiğimiz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin en son tüm Türkiye’de uygulanmasına Mart/2020 döneminde geçileceği karara bağlanmıştı. Ancak bilindiği üzere ülkemizide etkisi altına alan Covid-19 etkisi nedeniyle birçok tarihlerde değişikliğe gidilmiştir.

Bu çerçevede, 04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulanmasına daha önce belirlenen ve uygulanmasına başlanan pilot iller dışında kalan iller için uygulama tarihi 01.07.2020 tarihi olarak karara bağlanmıştır.

Bir önceki bültenimizde SGK Prim Ödemelerinde erteleme yapılan mücbir sebep durumunda olan işverenler hakkında bilgi verimiştik. Mart/2020 dönemine ait Aylık Prim ve Hizmet Bildirimlerinde hiçbir erteleme olmadığını tekrar işverenlere hatırlatmak isteriz. Pilot iller dışında kalan illerdeki işverenler, Mart/2020 dönemi Aylık Prim ve Hizmet Bildirgelerini https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 sistemi üzerinden vermeye devam edeceklerdir.

Ayrıca tüm işverenler SGK prim ödemelerinde erteleme olup olmadığını, SGK tarafından hazırlanan https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi sistemi üzerinden “Covid-19 Erteleme Bilgisi” menüsünden sorgulama yapabileceklerdir(Şuan çalışma aşamasında olup, sorgulama yapılamamaktadır).

Çok önemli diğer bir husus ise, SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgelerinin verilmesinde(Mücbir sebep yada sektör ayrımı yapılmaksızın) erteleme söz konusu değil iken, pilot illerde mücbir sebep kapsamında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermeme hakkından faydalanan işverenlerin SGK yönünden nasıl değerlendirileceği kesin olarak belirlenmemiştir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, pilot illerdeki mücbir sebep kapsamında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verme zorunluluğu bulunmayan işverenlerin  APHB verme zorunluluğunun olup/olmamasına, olacak ise nasıl verileceğine açıklık getirilmesi gerekmektedir.

 

Share: