SGK Bülten

Bülten: 2019/10 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce mevzuat bölümünde yayımlanan 2019/9 sayılı Genelge ile 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgede değişiklikler yapılmıştır. 2019/9 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerinde yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Gençleri spora teşvik etmek, gelecek vadeden sporculara sahip çıkmak, belli spor branşlarını güçlendirmek vb. gibi nedenlerden dolayı bazı sporculara, kulüpleri tarafından düzenli

read more

Bülten: 2019/09 Uçuş Ve Dalış Hizmetlerinde İstisna, Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması, 27.03.2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 306) “Uçuş Ve Dalış Hizmetlerinde İstisna, Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması, 27.03.2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi”   15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafında yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği

read more

Bülten: 2019/08 İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.03.2019 tarih ve 30712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik ile 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri

read more

Bülten: 2019/07 5510 Sayılı Kanunun Ek-9 Uncu Maddesi Kapsamında Konut Kapıcılığı İşyerlerinde Çalışanlar Hakkında 05.03.2019 Tarihli Ve 2019/6 Sayılı Genelge

SGK 2019/6 sayılı Genelgesi ile konut kapıcılığı işyeri kapsamında olanları, konut kapıcılığı işyerlerinin tescil ve işverenlik uygulamalarını, 1 Mart 2019 tarihinden itibaren kolay işverenlik kapsamına alınan konut kapıcılığı işyerlerinde işyeri ve sigortalı tescil işlemlerini, konut kapıcılığında tahakkuk ve primlerin ödenmesi, konut kapıcılığında sigortalılığın sona ermesi ve bildirimi ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların SGK prim oranlarını

read more

Bülten: 2019/06 Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle 01.02.2019-30.04.2019 Tarihleri Arasında Ek İstihdam Teşviki

22.02.2019 Tarih ve 30694 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 8. Maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere “1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar

read more

Bülten: 2019/05 2019 Yılında İlave İhtihdama İlave Teşvik Getirildi

27/03/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19. madde ile, İş-Kur’ a kayıtlı issizler arasından olmak üzere 01/01/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında, işe alındığı

read more

Bülten: 2019/04 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle 2019 Yılı İçin Uygulanacak Asgari Ücret Desteği Yürürlüğe Girmiştir

30.01.2019 tarih ve 30671 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7162 Nolu Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2019 yılı için uygulanacak asgari ücret desteği yasallaşarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa “GEÇİCİ MADDE 78” eklenmiştir. Özet olarak, 2019 yılında

read more

Bülten: 2019/03 Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden Otomatik Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu(2019/2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü 22.01.2019 tarihinde internet sitesinden Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2019/2) yayımlanmıştır. Yayımlanan duyuruda, 27.12.2018 tarihinde yürürlüğe giren “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikler kapsamında olan

read more

Bülten: 2019/02 Yabancı İşçi İzin Başvuru Süreçlerinde ve Çalıştırırken Dikkat Edilecek Hususlar

28.07.2016 tarihinde kabul edilen 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 27.02.2003 tarihinde kabul edilen 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile yabancı işçilerin çalıştırılmalarına ilişkin izinlerde izlenecek usul ve esasları düzenlemektedir. İzinsiz yabancı çalıştırmanın ciddi derecede idari para cezası yaptırımları bulunmaktadır. 2019 yılı için izinsiz yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı

read more

Bülten: 2019/01 SGK İşe İade Süreci ve Hesaplamaları Hakkında

Kesinleşen mahkeme kararının işçiye veya vekiline tebliği tarihinden itibaren on günlük süre içerisinde işverene işe başlatma talebinde bulunulması gerekmektedir. Buradaki on günlük süre işçi açısından boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı için hak düşürücü bir süre olup, işçi bu süreyi geçirirse iş akdinin feshi geçerli bir fesih olur ve işveren sadece ihbar ve

read more