Bülten: 2019/15 Fazla Mesai Yaptıran İşverenler Dikkat

Hiç şüphe yok ki işverenlerin ve işçilerin en çok dert yandığı noktalardan birisi de fazla çalışma süreleri ve ücretleridir. Fazla çalışmaya ilişkin hükümler 4857 sayılı İş Kanunu 41. maddesinde düzenlenmiştir.

İşverenler işçiye fazla çalışma yaptırabilmek için öncelikle işçinin yazılı onayını alması gerekmektedir. Bu yazılı onay eskiden her yıl için ayrı ayrı alınması gerekmekte idi, ancak son düzenleme ile 01.01.2018 tarihinden sonra onay alınmış ise daha sonraki yıllar için alınmasına gerek görülmemektedir.

Fazla çalışma onayı alınan işçiye yine Kanunun aynı maddesi hükmü gereği “fazla çalışma süresi toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz”. Peki 270 saati aşan çalışmalarda risk nedir?

Bir yılda 270 saati aşan fazla mesainin olması durumunda işçi, iş akdini haklı sebeple feshedebilir. Yargıtay, 270 saati aşan fazla mesainin ücreti ödeniyor olsa da işçinin, yılda 270 saatin üzerinde fazla mesai yaptırılması gerekçesiyle iş akdini feshedebileceğini yerleşik uygulaması ile ortaya koymuştur.

Fazla mesai ücretinin tam ve eksiksiz hesaplanması da önemlidir. Zaten ücretin eksik hesaplanması ya da ödenmemesi işçiye iş akdinin haklı nedenlerle feshi için haklı neden doğurmaktadır.

Fazla çalışma saatlerinin denetlenmesi, risk analizlerinizin yapılması ve kontrol altında tutulması, için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Daha verimli ve risksiz bir çalışma sistemi her zaman mümkündür.

Share: