SGK Bülten

Bülten: 2020/02 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARINDA BELİRLİ SÜREYLE SINIRLI OLMAK ÜZERE ESNEKLİĞE GİDİLDİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ADIMLARI

19.03.2020 tarihli SGK bültenimizde Kısa Çalışma Ödeneği(KÇÖ) hakkında detaylı bilgi vermiştir. Ayrıca aynı bültenimizde belirttiğimiz üzere KÇÖ’den faydalanacak işçiler bakımından şartların iyiştirilmesini beklediğimizi belirtmiştik. 4447 Sayılı İşsizlik Kanunu’na eklenen ek geçici madde ile 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçe gösterilerek yapıacak KÇÖ başvuruları için işçilerin taşıması gereken şartlarda iyileştirmeye gidilmiştir.

read more

Bülten: 2020/01 CORONA VİRÜS VEYA DİĞER NEDENLERLE EKONOMİK SIKINTI YAŞAYAN İŞVERENLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan

read more

Bülten: 2019/22 VERBİS’E KAYIT SÜRESİ UZATILDI

  Bilindiği üzere Veri Sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için verilen süreler aşağıdaki gibi ilan edilmişti. Veri Sorumluları Başlama tarihi Verilen süre Son tarih 1 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları 01.10.2018 15 ay 31.12.2019 2 Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 01.10.2018 15 ay

read more

Bülten: 2019/21 Aylık Prim ve Hizmet Bildirgelerinde Eksik Gün Bildirimlerinde Yeni Düzenleme

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimleri hakkında 12.11.2019 tarih ve  yayımlanan genel yazısında, yine daha önce 18.03.2019 tarih ve 4331865 sayılı yayımlanan genel yazılarına atıfta bulunularak,  yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri 1-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 11-Doğal

read more

Bülten: 2019/20 İşe İade Süreci ve Hesaplamaları Hakkında Güncelleme

23.01.2019 tarihinde yayımlanan 2019/01 sayılı SGK Bültenimizde işe iade süreci ve hesaplamaları hakkında bilgi vermiştik. Ancak alınan geri bildirim ve yaptığımız incelemeler neticesinde aşağıdaki şekilde ilgili bültenimizde güncelleme yapılmıştır. 12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu 21. Maddesine ek fıkra eklenmiş olup, ilgili fıkra 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe

read more

Bülten: 2019/19 Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

Şirket ortaklarının hangi sigorta türünden sigortalı olacakları; şirketlerin türüne, ortağın şirketteki görevine ve sigortalılık süresine göre farklılık göstermektedir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları ile limited şirketlerin tüm ortaklalrının 5510 sayılı kanun uyarınca normal şartlarda 4/b kapsamında sigortalı olması gerekmektedir. Ancak bazı kriterlere göre bu durum değişmektedir. Buna göre, 01.10.2008 tarihinde yapılan değişiklikle şirket ortaklarının

read more

Bülten: 2019/18 Yurt Dışına Giden İşçinin Sigortalılık Durumu ve Emekliliğe Etkisi

Eğer yurt dışına işçinizi gönderecekseniz dikkat etmeniz gereken pek çok nokta var. Bunlardan birincisi; geçici yada gideceği ülkede ikamet edip orada yaşayan sürekli bir işçi olacağına bakılmaktadır. Şöyle ki, sürekli olarak yabancı bir ülkede yaşayan ve orada bulunan bir firmada çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı o ülkenin mevzuatı uyarınca sigortalı ve yine o ülkenin kanunlarına

read more

Bülten: 2019/17 Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasının Usul ve Esasları

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.08.2019 tarih 2019/16 sayılı Genelgesi ile, “19/7/2019 tarihli ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun”

read more

Bülten: 2019/16 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ülke Genelinde Uygulanması 01.01.2020 Tarihine Ertelendi

Uygulamaya ilk olarak 01.06.2017 tarihinde Kırşehir ilimizde başlanan ve daha sonra 01.01.2018 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı illerimizde eklenerek uygulamaya devam edilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ülke genelinde uygulamaya geçilmesi en son 01.07.2019 tarihine ertelenmişti. 27.07.2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yeniden değişikliğe gidilmiş olup, 01.01.2020 tarihinde başka bir değişiklik

read more

Bülten: 2019/15 Fazla Mesai Yaptıran İşverenler Dikkat

Hiç şüphe yok ki işverenlerin ve işçilerin en çok dert yandığı noktalardan birisi de fazla çalışma süreleri ve ücretleridir. Fazla çalışmaya ilişkin hükümler 4857 sayılı İş Kanunu 41. maddesinde düzenlenmiştir. İşverenler işçiye fazla çalışma yaptırabilmek için öncelikle işçinin yazılı onayını alması gerekmektedir. Bu yazılı onay eskiden her yıl için ayrı ayrı alınması gerekmekte idi, ancak

read more