Bülten: 2019/21 Aylık Prim ve Hizmet Bildirgelerinde Eksik Gün Bildirimlerinde Yeni Düzenleme

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimleri hakkında 12.11.2019 tarih ve  yayımlanan genel yazısında, yine daha önce 18.03.2019 tarih ve 4331865 sayılı yayımlanan genel yazılarına atıfta bulunularak,  yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri 1-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 11-Doğal Afet kodlarıyla sınırlandırıldığına, sigortalının işyeri ile ilişiğini kesmeden geçici süreli olarak yurt dışına çıkması durumunda bu süreler için eksik gün bildirimin yapılabileceği ifade edilildiğine vurgu yaparak, gerek sigortalının birden fazla belge yada kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallerde (5746 AR-GE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalısan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) gerekse de yabancı uyruklu öğrencilerin bildirimlerinde birtakım sorunların ortaya çıktığı belirtilmiştir.

Bu nedenle ortaya çıkan sorunların çözümü için, aşağıda belirtilen şekilde eksik gün nedenlerinde ve e-Bildirge programlarında gerekli güncellemeler yapılmıştır.

  • Üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan yada okullarında staja tabi tutulan yabancı uyruklu öğrenciler için 7, 22, 42 ,43, 49 ve 50 nolu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.
  • Malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmeksizin sadece genel sağlık sigortası primi yada kısa vadeli sigorta kolları primi ödenen yabancı uyruklu sigortalılar için 19 ve 46 nolu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.
  • Aynı sigortalının birden fazla belge yada kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 ARGE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalısan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalısan sigortalılar vs.) iliskin olmak üzere eksik gün nedenlerine “25-Diger belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiştir.

Bu kapsamda bildirimi yapılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandası sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilmesi gerekmektedir.

  • Çalısmakta iken isyeri ile ilisiği kesilmeksizin geçici olarak yurtdışına giden yabancı uyruklu sigortalıların eksik günleri ile ilgili olarak “21-Diğer Ücretsiz İzin” kodunun seçilebilmesi yönünde e-Bildirge programlarına gerekli kontroller ilave edilmistir.

Tüm işverenlerin hatalı bildirimden ötürü cezai yaptırımlara maruz kalmamaları adına, gerek kullanılan bordro programlarında, gerekse ilgili departmanlarına güncelemelerini ve bilgilendirmelerini yaptırmalarını önemle hatırlarız.

Share: