Bülten: 2019-83 (Basılı ve Külçe Halinde Olmayan) Perakende Kuyum Satışlarında Taksit Sayısı Dört Aydan Sekiz Aya Çıkartıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup bu Yönetmelikle, 06.08.2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “dört” ibaresi “sekiz” olarak değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında dört ay olan taksitlendirme süresi, sekiz aya çıkartılmıştır. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini, Ticaret Bakanlığınca yürütülecektir.

Öncesinde;

– 15 Ağustos 2018 tarihinde yapılan değişiklikle bahsi geçen Yönetmeliğe “Perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar” başlıklı 12/B Maddesi eklenmiş;  Söz konusu maddenin 1. fıkrası ile perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresinin on iki ayı geçemeyeceği hükme bağlanmış, ayrıca aynı maddenin 2. fıkrasında bu hükme istisnalar getirilmiş, ve 3. fıkrasında ise “Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz” hükmü konulmuştu.

– Ardından 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bu defa taksitlendirme süresi; ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı üç bin Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay, fiyatı üç bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay olarak belirlenmişti.

– Daha önce perakende altın satışlarında taksit yapılamazken, 22 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile söz konusu 3. fıkra, “Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi dört ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.” şeklinde yeniden düzenlenmiş, böylece taksit yasağı Haziran ayında kaldırılarak dört ayla sınırlandırılmıştı.

Share: