ÖZELGE 2024-13 Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Üst Sınırın ve İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması

02.01.2024 tarih 38418978-125[32A-2023/2]-1927 sayı ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Soru: Firma yatırım teşvik belgesi kapsamında, toplam yatırım tutarı … TL, yatırıma katkı oranı %30 ve vergi indirim oranı %70 olan tevsi yatırıma … tarihinde başlamıştır.

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Geçici 8 inci maddesine istinaden imalat sanayine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında … hesap döneminde … TL yatırım harcaması yapıldığından bahisle, … hesap döneminde diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasında üst sınırın ve indirimli kurumlar vergisi matrahının ne şekilde hesaplanacağı sorulmuştur.

 

Cevap: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Geçici 8 inci maddesine istinaden imalat sanayine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında 25.11.2016 tarihinde başlanılan yatırıma ilişkin olarak, 01.01.2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamalarında;

 

-%30 olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle %45 olarak,

 

-%70 olan vergi indirim oranını %100 olarak,

 

dikkate almak suretiyle hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen oranını geçmemek üzere yatırım dönemi içinde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Share: