Bülten: 2023/24 Mücbir Sebep Hali Depremden Etkilenen Bazı Yerlerde 30/11/2023 Kadar Devam Edecektir

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) yayınlandı. Bu Tebliğ ile 6/2/2023 tarihinde ilan edilen mücbir sebep halinin; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/11/2023 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) devam etmesi uygun bulunmuştur.

Ayrıca, bu yerler için mücbir sebep hali 30/11/2023 tarihinde sona ereceğinden, bu yerlerdeki ilgili dairelere “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” kapsamında başvuru tarihi  29 Şubat 2024 olarak yeniden belirlenmiştir.

Share: