Bülten: 2023/21 Türk Lirası Mevduata Dönüşümle İlgili Cumhurbaşkanı Kararı

Bilindiği gibi daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinin dördüncü fıkrasında getirilen düzenlemeyle;  31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31.12.2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında bir istisna getirilmiştir.

Aynı düzenleme ile Cumhurbaşkanına  bu istisnayı 31.12.2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki verilmiştir.

Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmış ikinci geçici vergi dönemi için de bu istisnadan faydalandırma kararı almıştır.  30.06.2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların, 2023 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna kapsamına alınmıştır.

Share: