Bülten: 2023/22 SGK Borçları, Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yükleme Süreleri Uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 31/7/2023 tarihli Duyuruya göre, son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 03.08.2023 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar Ödenmesi veya bildirilmesi geren;

  • 2023 yılı gelir vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi
  • 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi
  • 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi 2023/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi
  • e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yükleme süresi

4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Share: