ÖZELGE 2024-6 Konut Teslimlerinden Doğan İade Taleplerinde Jeneratörün İade Hesabına Dahil Edilip Edilmeyeceği

09.01.2024 tarih ve             E-39044742-130[KY]-36359 sayı ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Soru: Firma  tarafından yapılan konut projelerinin iskan ve asansör ruhsatlarının alınabilmesi için “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” “Sığınak Yönetmeliği” ne uygunluğu bakımından jeneratör bulundurulması zorunluluğundan dolayı indirimli orana tabi konut teslimlerinize ilişkin jenaratör harcamalarına ait yüklenilen katma değer vergisinin (KDV) iade hesabına dahil edilip edilmeyeceği sorulmuştur.

Cevap:    İndirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile indirimli orana tabi işlemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilmez. Konut yapımına ilişkin zorunlu olmayan harcamalar iade hesabına dahil edilemeyeceğinden, söz konusu jeneratör harcamalarına ilişkin yüklenilen KDV’nin, indirim konusu yapılması mümkündür ancak indirimli orana tabi konut teslimlerine ilişkin iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir.

 

Share: