ÖZELGE 2024-7 Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında Cep Telefonu Alımı

10.01.2024 tarih ve             E-61504625-130-2389 sayı ile Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’ ne

Soru: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan firma  … Teknokent Bölgesinde faaliyet göstermektedir. “82231 STB Kodlu Mobil Cihazlar İle Veri Okunabilmesi İçin Kullanıcı Ara Yüzü Geliştirilmesi” isimli Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere “cep telefonu” alımının 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/m maddesi kapsamında KDV’den istisna olup olmadığı hususu sorulmuştur.

Cevap:    3065 sayılı Kanunun 13/m maddesinde belirtilen teknoloji geliştirme bölgesi, ihtisas teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerine yöneliktir. Cep telefonları münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılabilecek makina ve teçhizat kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, Firma tarafından bahse konu Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere “cep telefonu” alımının 3065 sayılı KDV Kanununun 13/m maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Share: