Bülten: 2022/23 Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları ve ÖTV Oranları Hakkında Karar Yayımlandı

Bilindiği üzere 2016/9542 sayılı BKK sonrası, binek otomobillere ilişkin ÖTV oranları motor silindir hacminin yanı sıra otomobil fiyatı (taşıt değeri) da dikkate alınarak belirlenmektedir.

13/01/2022 Tarih ve 31718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096)” ile bazı binek otomobillerin ÖTV matrah aralıkları ve ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

Karar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki 87.03.G.T.İ.P. numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında yer alan bazı araçların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrah aralıkları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ayrıca bazı araçlar için farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin yeni ÖTV oranları oluşturulmuştur.

Eski Hali Yeni Hali
Eski Matrah Aralığı Vergi Oranı (%) Yeni Matrah Aralığı Vergi Oranı (%)
-Diğerleri   -Diğerleri  
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler   — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler  
— Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşmayanlar 45 — Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar 45
— Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşıp,150.000 TL’yi aşmayanlar 50 — Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp,150.000 TL’yi aşmayanlar 50
    — Özel tüketim vergisi matrahı 150.000 TL’yi aşıp,175.000 TL’yi aşmayanlar 60
    — Özel tüketim vergisi matrahı 175.000 TL’yi aşıp,200.000 TL’yi aşmayanlar 70
-Diğerleri 80 -Diğerleri 80
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler   — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler  
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler   — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler  
—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar 45 —- Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşmayanlar 45
—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşıp,170.000 TL’yi aşmayanlar 50 —- Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşıp,210.000 TL’yi aşmayanlar 50
-Diğerleri 80 -Diğerleri 80

 

Söz konusu Karar ektedir.

Bülten 2022-23 Eki Karar

Share: