Bülten: 2021/56 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’e İndirildi

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 olarak (indirimli oranda) uygulanmakta olup bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca %18 oranı (genel KDV oranı) uygulanmaktadır.

Bu kapsamda avukatlık hizmetlerinde de %8 ve %18 olmak üzere iki farklı KDV oranı uygulanmaktadır.

2007/13033 sayılı Karar’ın (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 32’nci sırasında yer alan, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerine %8 KDV oranı uygulanmaktadır.

26/11/2021 Tarihli ve 31671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4862)” ile bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranı % 18’den % 8’e indirilmiş, bu Karar ile (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 32’nci sırasında yer alan “Aile mahkemeleri” ibaresi “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri” olarak değiştirilerek, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri de %8 KDV oranı kapsamına alınmıştır.

Son durum itibariyle;

– 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri için %8,

– Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları kapsamında verilen avukatlık hizmetleri için %8,

– İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri için %8,

– Bu sayılanların dışında kalan diğer her türlü tüm avukatlık hizmetleri için ise %18

oranında KDV uygulanacaktır.

Söz konusu Karar ektedir.

Bülten 2021-56 Eki Karar

Share: