Bülten: 2021/12 SGK E-TEBLİGAT SİSTEMİNE E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURUNUN ALINMASI

24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ile usul ve esasları açıklanan yeni tebligat sistemi için başvurular e-devlet üzerinden alınmaya başlamıştır.

Tüzel kişiler için işveren veya işveren vekili e-devlet şifresi ile sisteme giriş sağlayarak başvurularını tamamlayacaktır.Bu başvuru Tüm iş yerleri için zorunludur.

E-tebligat işlemleri gerçekleştirilirken, tüzel kişi iş yeri için yapılan başvurularda vergi kimlik numarası esas alınacaktır.

Gerçek kişilerde isteğe bağlı olup kendileri için başvuruda bulunabilir, e-tebligat sistemine geçebilirler.

E-tebligat işlemleri gerçekleştirilirken, gerçek kişi iş yeri için yapılan başvurularda T.C. kimlik numarası esas alınacaktır.

Son başvuru 31.01.2022 tarihidir.

Başvuru linki:“https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-sgk-e-tebligat-basvurusu

Elektronik ortamda imzalan evrak, yetkilinin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

E-tebligat gönderildiğinde yetkilinin e-Devlet sisteminde kayıtlı olan cep telefonu numarasına SMS ve/veya e-posta adresine bilgi mesajı iletilecektir.

SGK E-TEBLİGAT E-DEVLET BAŞVURU SÜRECİ

Share: