Bülten: 2021/57 2022 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisinin Belirlenmesine Esas Tutarların %25 Artırılarak Uygulanmasına İlişkin 4892 Sayılı Karar Yayımlandı

Bilindiği üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu uyarınca, her yeni yılın (takvim yılının) başından geçerli olmak üzere, bir önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye,  EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Nitekim 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 (otuzaltı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı bu yetkisini kullanarak 9/12/2021 tarihli ve 31684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4892)” ile 2022 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının %36,20 yerine %25 oranında artırılmasını kararlaştırmıştır.

Buna göre 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2021 yılında uygulanan tutarların %25 oranında artırılarak belirlenecek olup, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanması beklenilmektedir.

2021 Yılı için uygulanan tutarlar %25 oranında artırıldığında 2022 yılında uygulanacak bazı motorlu taşıtar vergisi tutarlarının (yaklaşık olarak) aşağıdaki şekilde olacağı değerlendirilmektedir. Tekraren, 2022 uygulanacak kesin tutarlar Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile kesinleşecektir.

1.1.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen bazı taşıtlar için;

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır Numarası Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 70.625’i aşmayanlar 1 1.314 916,25 512,5 386,25 136,25
70.625’i aşıp 123.750’i aşmayanlar 2 1.444 1007,5 562,5 426,25 150
123.750’yi aşanlar 3 1.576 1098,75 615 465 162,5
1301 – 1600 cm³ e kadar 70.625’i aşmayanlar 4 2.288 1.715 995 703,75 270
70.625’i aşıp 123.750’i aşmayanlar 5 2.518 1.888 1095 771,25 295
123.750’yi aşanlar 6 2.746 2.059 1192,5 842,5 322,5
1601 – 1800 cm³ e kadar 177.000’i aşmayanlar 7 4.445 3.476 2.044 1247,5 483,75
177.000’I aşanlar 8 4.851 3.790 2.233 1.363 527,5
1801 – 2000 cm³ e kadar 177.000’i aşmayanlar 9 7.004 5.394 3.170 1.888 742,5
177.000’I aşanlar 10 7.641 5.886 3.459 2.059 810
2001 – 2500 cm³ e kadar 221.000’i aşmayanlar 11 10.506 7.628 4.765 2.846 1126,25
221.000’I aşanlar 12 11.463 8.320 5.198 3.106 1228,75
2501 – 3000 cm³ e kadar 442.375’i aşmayanlar 13 14.649 12.745 7.961 4.283 1.570
442.375’i aşanlar 14 15.983 13.903 8.686 4.673 1.714
3001 – 3500 cm³ e kadar 442.375’i aşmayanlar 15 22.310 20.075 12.093 6.036 2.211
442.375’i aşanlar 16 24.340 21.899 13.191 6.584 2.415
3501 – 4000 cm³ e kadar 708.000’i aşmayanlar 17 35.079 30.291 17.839 7.961 3.170
708.000’i aşanlar 18 38.270 33.044 19.464 8.686 3.459
4001 cm³ ve yukarısı 840.750’yi aşmayanlar 19 57.415 43.054 25.499 11.460 4.445
840.750’yi aşanlar 20 62.634 46.969 27.818 12.501 4.851
  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2- Motosikletler
  100 – 250 cm3’e kadar 245 183,75 135 83,75 32,5
  251 – 650 cm3’e kadar 506,25 383,75 245 135 83,75
  651 – 1200  cm3’e kadar 1.306 776,25 383,75 245 135
  1201 cm3 ve yukarısı 3.169 2.094 1.306 1037,5 506,25

 

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen bazı taşıtlar için;

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş  
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 1.314 916,25 512,5 386,25 136,25  
1301-1600 cm³ e kadar 2.288 1.715 995 703,75 270  
1601-1800 cm³ e kadar 4.043 3.158 1.860 1132,5 438,75  
1801-2000 cm³ e kadar 6.369 4.904 2.883 1.715 676,25  
2001-2500 cm³ e kadar 9.550 6.934 4.333 2.588 1023,75  
2501-3000 cm³ e kadar 13.319 11.585 7.238 3.891 1.429  
3001-3500 cm³ e kadar 20.283 18.250 10.993 5.486 2.013  
3501-4000 cm³ e kadar 31.891 27.538 16.218 7.238 2.883  
4001 cm³ ve yukarısı 52.195 39.140 23.180 10.416 4.043  

 

Söz konusu Karar ektedir.

Bülten 2021-57 Eki Karar

Share: