Bülten: 2021/22 Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulaması 30/06/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Bilindiği üzere 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler içinse %8 olarak tespit uygulanmaktadır. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca %18 oranındaki genel KDV oranı uygulanmaktadır.

Daha önce pandemiden etkilenen sektörlere vergisel avantajlar sağlamak amacıyla, 23.12.2020 tarih ve 3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için KDV oranın %1 uygulanmasına ilişkin karar 31/05/2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa 30/4/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)” Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar’a aşağıdaki geçici 9’uncu madde eklenmiştir:

GEÇİCİ MADDE 9- (1) 30/6/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli (II) sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Böylece, konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için KDV oranının %1 olarak uygulanmasına ilişkin Karar 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Share: