Bülten: 2020/52 2021 YILI YASAL DEFTER NOTER TASDİK SÜRELERİ

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış / kapanış onayı hakkında bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Mükelleflerin 2021 yılında kullanacakları yasal defterlerini 31.12.2020 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

-E Defter mükelleflerinin Envanter Defteri (Anonim Şirketler yeni kullanacakları Damga Vergisi Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri)

-E Defter olmayan mükelleflerin Yevmiye ,Kebir ,Envanter  Defterlerini tasdik ettirmesi zorunludur.

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler 31.01.2021   tarihine kadar tasdiki   yeniletlemeleri    (ara tasdik) zorunludur.

A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri

A.Ş Damga Vergisi defteri ara tasdik onayının son günü 31.01.2021 dir.

Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nun 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “Ticaret Sicili Tasdiknamesi” Noterlere ibraz edilecektir. Elektronik ortamda Mersis üzerinden temin edilmektedir.

 

 

 

Share: