Bülten: 2020/14 SGK BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA DUYURU

17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ilew işverenlere ödeme kolaylığı sağlanmış olup uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak 2020/45 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır.

Yukarıda belitilen genelgeye istinaden idari para cezalarının yapılandırma kapsamına alınması için 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşmesi gerektiği belirtilmiştir.İdari para cezaları, işverene tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleştiğinden, en geç 16.12.2020 (dahil) tarihine kadar İPC tebliğinin yapılmasına dikkat edilmelidir.

2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;
  • Sigorta primleri,
  • Genel Sağlık Sigortası primleri,
  • İşsizlik sigortası primleri,
  • 31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları,
  • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
  • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
  • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
  • İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
  • 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
  • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
  • 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler yapılandırma kapsamındadır.

 

Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.

İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’’ye,

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları. e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye,
Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM’ye,

Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,

Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye, başvuru yapılabilecektir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacaktır.

İlgili genelgeye aşağıdaki linkte ulaşabilirsiniz.

YAPILANDIRMA HAK. sgkgenelge-2020-45

Share: