Bülten: 2021/8 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Temmuz 2021 Salı Günü yayımlanan Resmi Gazete duyurusuna istinaden Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ‘te;

“Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilir uygulaması yürürlüğe girmiştir.”

Günlük çalışma süresi 11 saati,gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. (İş Kanunu 63/2.)

Not:Çalışma hayatında gece, en geç saat 20.00’da başlayarak en erken saat 06.00 ‘a kadar geçen ve en fazla 11 saat süren dönemdir.(İş Kanunu 69/1.)

Gece işinde çalışan işçilerin normal günlük çalışma süresi 7,5 saattir.(İş Kanunu 69/3.) Bu süre üst sınır olup bu süreye ilave daha uzun bir çalışma süresi belirlenemeyeceği gibi işçiye gece işleri için de fazla çalışma yaptırılamaz.

28 Temmuz 2021 Çarşamba Günü yayımlanan Resmi Gazete duyurusuna istinaden Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da;

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici Madde 85 dahil edilmiştir.İlgili maddenin içeriğinde yer alan bilgiler özet halinde aşağıdaki gibidir;

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği 2021 Ocak-Aralık ayları / dönemleri için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir.Bu destek tutarı İşsizlik Fonundan karşılanır.

Sigortalılarını aylık prim hizmet bildirgesinde  5510 belge türünden bildiren işverenlere sağlanan %5 puanlık indirim uygulamasında değişiklik yapıldı.%5 puanlık indirim için, işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş borcu 2021 Eylül ayından itibaren iş yeri bazında değil, işverenin Türkiye genelinde tüm iş yerleri esas alınarak sorgulanacaktır.

Borç, işverenin herhangi bir şube/iş yerinde olduğu takdirde işverenin tüm iş yerleri %5 lik indirimden yararlanamayacaktır.

Bu durumda,5 puanlık indirimden yararlanmaya devam etmek isteyen işverenin Türkiye genelinde tüm iş yerlerinden kaynaklı geçmiş borcunun 15 TL ve üzerinde bulunmaması gereklidir.

Share: