Bülten: 2021/36 Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 30/09/2021 Tarihine Uzatıldı.

Hatırlanacağı üzere, 31/07/2020 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden hesaplanması gereken tevkifat oranı %20’den %10’a düşürülmüştü.

Daha sonra, 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 Sayılı Karar ile söz konusu stopaj oranları eski oranlarına (%20) getirilmiş; ancak aynı Karara eklenen Geçici 2’nci maddeyle %10’luk stopaj oranı uygulamasına 31.05.2021 tarihine kadar devam edilmesi sağlanmıştı.

Devamında ise, 02/06/2021 tarih ve 31499 sayılı resmi Gazete’de  yayımlanan 4063 sayılı Karar ile söz konusu uygulamanın süresi 31/07/2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa, 30 Temmuz 2021 tarih ve 31553 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4311 sayılı Karar’ın 3 üncü ve 4 üncü maddesi ile gayrimenkul kiralamalarında ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinde uygulanan %10’luk stopaj oranının süresi 30/09/2021 tarihine uzatılmıştır.

Söz konusu Karar ektedir.

Bülten 2021-36 Eki Karar

Share: