2022 Pratik Bilgiler

2022 YILI  BORDRO PARAMETRELERİ
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET 5.004,00TL
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET 166,80 TL
AYLIK ÜST SINIR 37.530,00 TL
GÜNLÜK ÜST SINIR 1.251,00 TL
NORMAL ÇALIŞAN
BRÜT ASGARİ ÜCRET 5.004,00 TL
SGK PRİMİ (%14) 700,56 TL
İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (%1) 50,04 TL
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 TL
ÖDENECEK AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40 TL
SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%15,5) 775,62 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (%2) 100,08 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70 TL
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
ASGARİ 1.986,41 TL
AZAMİ 3.972,82 TL
ASGARİ ÜCRETİN NETİ (GELİR VERGİSİ OLMADIĞINDA EŞİT)
BEKÂR 4.253,40 TL
EVLİ 4.253,40 TL
SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
6111 KANUN NO UYGULANAN TEŞVİK (%15,5) 775,62 TL
7103 KANUN NO UYGULANAN TEŞVİK (%37,50) 1.876,50 TL

 

**17 Aralık 2021 günü yayımlanan Resmi Gazete Asgari Ücret Komisyonu Kararı Tebliğ’ine istinaden 01/01/2022-31/12/2020 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 166,80 TL olarak tespitine oy birilği ile karar verilmiştir.

**Bir asgari ücretli için ödenecek Toplam SGK Primi  1.626,30 TL dir. (5510 Sayılı Kanunla Getirilien %5 İndirimli Hali)

**5 Puanlık indirimsiz hali ile bir asgari ücretli için ödenecek toplam sigorta primi 1.876,50 TL dir.

SGK PRİMİ (%14) 700,56 TL
İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (%1) 50,04 TL
SGK İŞVEREN PRİMİ (15,5) 775,62 TL (%5 İNDİRİMLİ)
SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PAYI (%2) 100,08
TOPLAM ÖDENECEK SGK PRİMİ 1.626,30 TL
   

 

**Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar için İşverenin Ödeyeceği Asgari Prim 1.601,28 TL dir.

**Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri kaldırılmış olup tüm brüt ücretlerde asgari brüt ücret tutarı kadar gelir vergisi muaf edileceğine yönelik karar verilmiştir.Örneğin;6.500 TL brüt alan işçinin 5.004 TL’si gelir vergisinden muaf tutulacaktır.

**Medeni durumu ve çocuk sayısına bakılmaksızın tüm asgari ücretli çalışanların ücretleri 4.253,40 TL olarak eşitlenmiştir.

**PRİM İSTİSNA TUTARLARI
YEMEK PARASI (GÜNLÜK) :10,01 TL
ÇOCUK PARASI (AYLIK) :100,08 TL
AİLE ZAMMI/YARDIMI (AYLIK): 500,40 TL

 

**İNDİRİMLİ BAĞKUR PRİMİ: 5.004,00%29,50 =1.476,18 TL
**İNDİRİMSZ BAĞKUR PRİMİ:5.004,00 %34,50=1.726,38 TL

 

ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI
(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)
2022
I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 2.000
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 1.170
III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 500

 

2022 Takvim Yılı İşverenlerce Sağlanan Yemek Bedeli İstisna Tutarı 34 TL olarak tespit edilmiştir.

2022 Takvim Yılı İşverenlerce Sağlanan Ulaşım Bedeli İstisna Tutarı 17 TL olarak tespit edilmiştir.

TEBLİĞ

**Hastalık hâlinde SGK ilk iki gün için rapor parası vermemektedir. Hastalık hâlinde verilecek (rapor parası) geçici iş göremezlik ödeneği,

Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi oranındadır. Bu durumda ayakta tedavi gören hastalar yatarak tedavi gören hastalara göre daha fazla ödenek almaktadır.

 

**Rapor parası için hâlen çalışıyor olmak ve hastalıktan önce en az 90 gün sigorta priminin bulunması gerekmektedir.

 

 10 GÜNLÜK İSTİRAHAT RAPORDA 8 GÜN SGK ÖDEME HESAPLAMASI 2022
Yatarak Tedavi  Rapor Ödemesi (166,80*8 gün/2 (yarısı) 667,20
Ayakta Tedavi Rapor Ödemesi (166,80*8 gün/3*2 (üçte ikisi) 889,60

 

**İş kazasında sigortalının hastalıkta olduğu gibi bir yıl içinde en az 90 gün prim ödeme şartı da yoktur.

**İş kazası sonucu geçici iş göremez durumda olan ve asgari ücret dışında başka bir ödeme almayan bir sigortalının,

10 gün rapor alması hâlinde yatarak tedavi görmesi hâlinde 834 TL ayakta tedavi görmüş ise 1.112 TL rapor parası alacaktır.

 

 10 GÜNLÜK İŞ KAZASI RAPORDA 10 GÜN SGK ÖDEME HESAPLAMASI 2022
Yatarak Tedavi  Rapor Ödemesi (166,80*10 gün/2 (yarısı) 834
Ayakta Tedavi Rapor Ödemesi (166,80*10 gün/3*2 (üçte ikisi) 1.112

 

Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı doğum öncesine ait günleri de doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir ve doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün SGK primi ödenmiş olması gerekmektedir.

01 Ocak 2022 tarihinde itibaren doğum parası 7.506 TL ödenecektir.Ayakta istirahatli kalmış ise bu durumda 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren ise yaklaşık 10.000 TL alacaktır.((İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 3 ay yerine 12 aydaki prime esas kazançlar üzerinden hesaplama yapılmaya başlanır.)

Share: