Bülten: 2022/01 Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerine İlişkin Yüklenilen KDV’nin İade Uygulaması ve Covid-19 Aşılarında %1 Oranında KDV Uygulaması Uzatıldı

31.12.2021 Tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047)” ile;

– Covid 19 aşılarının tesliminde  %1 oranında KDV uygulanması uygulamasının 31.12.2022 tarihine kadar uzatılması,

– İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade uygulamasının 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilecek KDV tutarları için de uygulanması,

kararlaştıtrılmıştır.

Söz konusu Karar ektedir.

 

Bülten 2022- 1 Eki Karar

Share: