Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri

ÖZELGE KVK 2020-10 Hak edişlerin onaylandığı tarih itibarıyla vergi kesintisinin yapılması hakkında

  T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü   Sayı : 93767041-120.01.02.11[3890052684]-E.107660 19.09.2018 Konu : Hak edişlerin onaylandığı tarih itibarıyla vergi kesintisinin yapılması   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, üniversitenizin harcama birimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri dolayısıyla hak sahiplerince düzenlenen faturaların

read more

ÖZELGE KVK 2020-9 Tahsil edilemeyen yurt dışı alacağına karşılık ayrılıp ayrılamayacağı ile yurt dışındaki mahkemeye ödenen yargı harcının gider olarak indirilip indirilemeyeceği hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)   Sayı : 62030549-125[6-2015/356]-881164 03.10.2018 Konu : Tahsil edilemeyen yurt dışı alacağına karşılık ayrılıp ayrılamayacağı ile yurt dışındaki mahkemeye ödenen yargı harcının gider olarak indirilip indirilemeyeceği.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin …. sınırları içinde bir

read more

ÖZELGE KVK 2020-8 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Hakkında

T.C.  AMASYA VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 65771276-120.01.02.10-E.13441 05.11.2018 Konu : Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi hak.   İlgi : 24.07.2018 tarih ve 8886 sayılı özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin kurumlar vergisi mükellefi olduğu, tüm vergilerini düzenli ve zamanında ödediği, kurumlar vergisinden %5 lik vergi indirimi kazandığı ancak 2018

read more

ÖZELGE KVK 2020-7 Gayrimaddi hak bedeli ödemelerinde aleyhe ve lehe oluşan kur farklarının vergi kesintisine tabi olup olmadığı hakkında.

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125.30-15854 18.07.2018 Konu : Gayrimaddi Hak Bedeli Ödemelerinde Aleyhe ve Lehe Oluşan Kur Farklarının Vergi Kesintisine Tabi Olup Olmadığı hak.   İlgi : a) 21/04/2015 tarihli özelge talep formunuz. b) 15/11/2017 kayıt sayılı özelge talep formunuz.   İlgi (a)’da kayıtlı

read more

ÖZELGE KVK 2020-6 Holding şirketinin grup şirketine olan borcuna karşılık iştirak hisselerinin satışından elde edilecek kazancın kurumlar vergisi kanunun 5. maddesindeki istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[5/1-e]-E.360 07.01.2019 Konu : Holding şirketinin grup şirketine olan borcuna karşılık iştirak hisselerinin satışından elde edilecek kazancın kurumlar vergisi kanunun 5. maddesindeki istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı hak.   İlgi : 20/08/2018 tarihli özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge talep formunda,

read more

ÖZELGE KVK 2020-5 Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü   Sayı : 16700543-125[17-515-78]-17126 13.03.2019 Konu : Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hak.   İlgi : … tarihli ve … sayılı özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı talep formunuzda, şirketiniz ortağı … A.Ş.’nin şirketinizde nakit sermaye (60 TL) artırımı yaptığı, bu

read more

ÖZELGE KVK 2020-4 Kısmi bölünme işleminde taşınmaz devri ile bunlara ait borçların devri hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-125[19-2018/460]-E.226698 18.03.2019 Konu : Kısmi bölünme işleminde taşınmaz devri ile bunlara ait borçların devri hak.   İlgi : … tarihli ve … sayılı özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin

read more

ÖZELGE KVK 2020-3 Yapılan bağış ve yardımların kurum kazancı tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü     Sayı : 62030549-125[10-2017/418]-E.299449 12.04.2019 Konu : Yapılan bağış ve yardımların kurum kazancı tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hak.   İlgi : … tarihli ve … sayılı özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin ayakkabı

read more

ÖZELGE KVK 2020-2 Yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle yapılmakta olan yatırımlar hesabında bulunan tutarın gider hesaplarına alınıp alınmayacağı hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 96620903-125-114063 15/11/2018 Konu : Yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle yapılmakta olan yatırımlar hesabında bulunan tutarın gider hesaplarına alınıp alınmayacağı hak.   İlgi : 03/02/2017 tarihli yazınız.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından … teleferik tesisi kurmak amacı ile Orman ve Su

read more

ÖZELGE KVK 2020-1 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre feshedilen sözleşmede gelir kaydedilen teminatın gider kaydı hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[11-2017/6]-665432 19/07/2018 Konu : Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre feshedilen sözleşmede gelir kaydedilen teminatın gider kaydı hak.   İlgi : a) 04/01/2017 tarih ve 15035 sayılı özelge talep formu. b) 12/01/2017 tarih ve 44047 sayılı ek dilekçe.   İlgide

read more