Bülten: 2024-10 Enflasyon Düzeltmesi İşlemlerine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 20.02.2024 tarih ve 165 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır

Sirkülerde yer alan, dikkat çekici bazı açıklamaların özeti;

 

  1. ROFM Hesaplaması ve Ticari Kredi Faiz Oranları: Bilanço düzeltmelerinde kullanılan ortalama ticari kredi faiz oranlarının belirli dönemlere göre kullanılması gerektiği ve ROFM hesaplamalarında kullanılacak faiz oranlarının belirlenmesine dair açıklamalar yapılmıştır.
  2. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda ROFM Ayrıştırması: Finansal kiralama kaynaklı haklar da dahil olmak üzere, maddi olmayan duran varlıklar için ROFM ayrıştırması yapılmayacağı belirtilmiştir.
  3. Sermaye Düzeltmeleri: Sermaye artışları ve azaltımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile sermaye tamamlama fonunun durumu açıklanmıştır.
  4. Stokların Düzeltimi: Stokların düzeltilmesine ilişkin gerçek ve toplulaştırılmış yöntemlerin kullanımı, tercihlerin değiştirilme süreçleri ve bu süreçlerin vergiye etkileri açıklanmıştır.
  5. Avansların ve İştiraklerin Düzeltimi: Alınan ve verilen avansların, düzeltilme tarihindeki döviz kuru ile düzeltilmesi gerektiği ve yabancı para cinsinden olan iştiraklerin de düzeltilmesi gerektiği belirtilmiştir.
  6. Amortismana Tabi Olmayan Kıymetlerin Satışında Zarar Uygulaması: Amortismana tabi olmayan kıymetlerin düzeltilmiş değerinin altında satılması durumunda, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında dikkate alınmayacak zarar tutarının hesaplanması açıklanmıştır.
  7. Geçici 33. Maddenin Kapsamındaki Kurumların Enflasyon Düzeltmesi: Belirli kurumların enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farklarının vergiye etkisi ve bu kurumların muhasebe tekniklerine dair açıklamalar yapılmıştır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, bahsi geçen mükelleflerin, enflasyon düzeltmesi detaylarını özetleyen tabloyu beyannamelerine eklemeleri halinde, bilanço ibrazının aranmayacağını belirtmiştir.

 

Share: