Bülten: 2023/42 Zorunlu Karşılıklar Tebliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

2 Kasım 2023 tarih 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (2023/30) ile bazı maddeleri yayımı tarihinden itibaren, bazı maddeleri 27.10.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  1. Türk lirası cinsinden ticari nakdi krediler “Zorunlu Karşılık Uygulaması” kapsamı dışına çıkarıldı.
  1. “Türk Lirası Varlıklar” için belirlenen zorunlu karşılık hesaplama yöntemi uygulamasından vazgeçilerek, varlıklar için zorunlu karşılık tesis süresine ilişkin düzenleme fıkrası Tebliğden çıkarıldı.
  1. “Türk Lirası Yükümlülükler” ile “Yabancı Para Yükümlülüklerinde” zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yapıldı,
  1. Türk lirası “Zorunlu Karşılık Ayırma” esaslarında değişiklik yapıldı,
  1. Merkez Bankasınca belirlenen yurt dışından sağlanan yatırım amaçlı yabancı para cinsinden kredilerde, zorunlu karşılık oranının %0 uygulama süresi (istisna uygulama süresi) 20.12.2023 tarihine kadar uzatıldı,
  2. Zorunlu karşılık kapsamı dışına çıkarılan varlıklar için uygulama öncesi döneme ait karşılık ayırma süreleri belirlendi.
Share: