Taşınmazların Kısmi Bölünme İle İşletmeden Vergisiz Çıkarılması İçin Son 2 Ay

Kurumlar vergisi kanunu 19. Maddede yer alan düzenlemeye göre işletme aktifinde yer alan taşınmaz, iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmelerinin işletme aktifinden kısmi bölünme ile yeni kurulan ya da var olan bir işletmeye defter değeri ile aktarılması halinde herhangi bir vergi ( kv, kdv, tapu harcı) ödenmeyecektir.

Ancak 01.01.2024 tarihinden itibaren bu hak sınırlandırılmış ve taşınmazların bölünmesi ile başka bir şirkete aktarılmayacaktır. Yani, işletme aktifindeki taşınmazların bir kısmını bölme ile işletmeden vergisiz çıkarma imkânı 2024 yılından itibaren ortadan kalkmış olacaktır.

Söz kanun maddesinde taşınmazlar için verilen bu hak 7456 sayılı kanun ile kaldırıldı.

7456 sayılı kanunun geçerlilik tarihi 01.01.2024 olarak belirlendi.

Böylece 01.01.2024 tarihine kadar taşınmazların kısmi bölünmeye konu edilmesi mümkün olup, bu tarihten itibaren taşınmazlar kısmi bölünme ile başka şirkete aktarılamayacak.

İştirak hissesi ile üretim ve hizmet işletmelerinin kısmi bölünme ile vergisiz devri devam etmektedir.

Share: