Bülten: 2023/40 16 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 7708-7709 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları İle İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır

Tekstil Ürünlerinde Ek Gümrük Vergisi Arttırımı:

İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda değişiklik yapıldı.

5111.20.00.00.00 ila 6304.99.00.00.19 arasında sınıflandırılan tekstil ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri, ürünlerin GTİP’ e göre 3 ila 9 puan arasında artırıldı.( İlgili Cumhurbaşkanı Kararının Ek-1 sayılı tablosundan ulaşabilirsiniz.)

Bu değişiklikler, kararın yayımlanmış tarihi takip eden otuzuncu gün olan 15 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sert Kabuklu Bazı Meyvelerde Gümrük Vergisi Artırımı ve Ek Mali Yükümlülük:

7708 Cumhurbaşkanlığı sayılı Kararı ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0802 pozisyonlarında sınıflandırılan badem ve ceviz cinsi meyvelerde gümrük vergisi artırımı ve ek mali aktarımı getirildi.

Bu değişiklikler, kararın yayımlanmış süresini takip eden on beşinci gün olan 31 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Share: