Bülten: 2023/27 Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.08.2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı, (Sayı: 2023/21)

Döviz ve Altın hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Mevduat/Katılım fonu (yurtdışı bankalar mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo hs. hariç)

  • Vadesiz, ihbarlı ve 1 aya kadar vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı %29 oldu.
  • 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı 25 oldu.
  • 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı ise %19 oldu.

Kıymetli maden depo hesapları

Vadesiz, ihbarlı ve 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı %26 oldu.

  • 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı %22 oldu.
  • Müstakrizlerin fon hesapları için zorunlu karşılık oranı %25 oldu.

Diğer Yükümlülükler (yurtdışı mevduat/katılım fonu dahil)

  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı %21
  • 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı %16
  • 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı %11
  • 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı %7
  • 5 yıldan uzun vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı %5

Zorunlu karşılığa tabi Türk lirası ve yabancı para kalemler için tesis edilmesi gereken toplam zorunlu karşılık tutarına usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen indirim uygulanır.

Tebliğin 10/C maddesinde geçen bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak zorunlu karşılık oranlarına ilave olarak zorunlu karşılık tesis edilir. Gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı %60 ın altında kalan bankalar için 5 puan ilave edilir.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ 18/8/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Share: