Bülten: 2023/28 Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.08.2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı (Sayı: 2023/22)

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • 20/12/2021 tarihinde mevcut olan

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 30/6/2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Share: