Bülten: 2022/07 Kur Korumalı Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarına Uygulanacak Stopaj Oranları Hakkında

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

Diğer taraftan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 20/12/2021 tarihi itibariyle mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmak üzere 25/12/2021 tarihli ve 31700 Sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970)” yayımlanmış olup Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişikliklerle;

– Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

– Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,

oranında stopaj uygulanması düzenlenmiştir.

Mevduat faizleri ile katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanan stopaj oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yapılan düzenlemelerin tamamı aşağıdaki gibidir.

 1. a)22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2) Mevduat faizlerinden;

1)   Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

 1. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

 1. iv)    Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,
 2. v)    Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 1. i)    Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda % 15,
 2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

 1. iv)    Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.”
 2. b)Aynı Kararın geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- 31/3/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

2)   Mevduat faizlerinden;

 1. i)  Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 2. ii)   ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 1. iv)   Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,
 2. v)   Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 1. i)    Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)  1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 1. iv)  Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.”

Bu Karar, 21/12/2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplan ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 20/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesaplan ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere 25/12/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar ektedir.

Bülten 2022- 7 Eki 4970 Sayılı Karar

Share: