Bülten: 2020/47 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) Olarak Belirlendi

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin B fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bunun yanı sıra vergi kanunlarında yer alan yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

Diğer taraftan yine vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı yeniden değerleme oranına dönem içerisinde, geçici vergi dönemlerinde, de ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 55 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir.

Ek pdf

Share: