Bülten: 2019-27 Uçak ve Uçak Simülatörlerinde Faydalı Ömür Süresi 10’dan 25 Yıla Çıkartıldı

09/03/2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 506) ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin ve normal amortisman oranlarının yer aldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan listenin 6.12. ve 6.12.1 satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve listeye 6.12.1. satırından sonra gelmek üzere 6.12.2. satırı eklenmiştir.

Eski halinde; uçak ve helikopterler ile uçak simlatörleri için faydalı ömür 10 yıl yahut normal amortisman oranı %10 iken, yapılan değişiklik sonrası tablonun 6.12.1. satırında yer bulan uçak ve uçak simülatörlerinde faydalı ömür 25 yıl ve normal amortisman oranı ise %4 olarak yeniden belirlenmiştir.

Tablonun 6.12.2. satırına alınan helikopterler için ise faydalı ömür 10 yıl olarak aynen korunmuştur.

Bahsi geçen satırların önceki ve sonraki hali aşağıdaki gibidir;

Eski Hali Yeni Hali
No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı
6.12. Uçak ve helikopterler 10 % 10,00 6.12. Uçak ve helikopterler
6.12.1. Uçak simülatörleri 10 % 10,00 6.12.1. Uçak ve uçak simülatörleri 25 % 4,00
6.12.2. Helikopterler 10 % 10,00

 

 

Share: