Bülten: 2019-02 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili 27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte önemli değişiklik yapılmıştır.

Sisteme dahil edilirken çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı esas alınmaktadır.

Son değişiklik ile işverenlerden, çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına dahil etmesi gerektiği tarihte dahil etmeyenler, bu yönetmeliğin yayımlandığı 27.12.2018 tarihten itibaren 2 aylık süre içerisinde yapılması gereken tüm kesintiler yaparak emeklilik şirketine nakden intikal ettirdiği tarih itibari ile emeklilik planına dahil edilmiş ve bu işlemi tesis eden işverenler, çalışanlarını süresi içerisinde emeklilik planına dahil etme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.

Burada dikkat edilecek husus çalışanların emeklilik planına dahil edilmesi gerektiği tarih itibari ile yaşlarının kontrol edilmesi ve ilgili tarihte 45 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

 

Yönetmelik ile getirilen yeni bir uygulama ise çalışanların emeklilik planına yeniden dahil edilmesi. Bu madde kapsamında da daha önce emeklilik sistemine dahil edilmiş ancak, CAYMA veya AYRILMA hakkını kullanmış olan çalışanlar, 3 yıl içerisinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilecektir. Bu madde hükmü ile tekrar emeklilik planına dahil edilecek çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadıkları tespitinde ise 01.01.2017 tarihi esas alınacaktır.

 

Share: