İthal Makine Ve Teçhizat Listesinde Yer Alan Makinelerin İthal Edilmek Yerine Firmanın Kendi Bünyesinde İmali Durumunda Yapılan Harcamalar Yatırım Harcaması Olarak Dikkate Alınabilir

Şirketin yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal makine ve teçhizat listesinde bulunan yatırım ekipmanlarının şirket bünyesinde imal edilmesi ve aktifleştirilmesi durumunda söz konusu yatırım ekipmanlarının imaline ilişkin harcamaların yatırım harcaması olarak yatırıma katkı tutarı hesabına dahil edilebilmektedir.

Bakanlıkça onaylı ithal makine ve teçhizat listesinde yer aldığı hali ile kendi bünyenizde imal etmeyi planladığınız makineleri yapacağınız başvuru ile öncelikle ithal makine ve teçhizat listesinden yerli makine ve teçhizat listesine aktarmanız gerekmektedir. Yerli makine ve teçhizat listesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın bileşenlerinin KDV’si ödenmek suretiyle temin edilerek tarafınızdan montaj ve üretiminin yapılıp yevmiye defterinde 253 no’lu Makine ve Tesisler hesabına kaydedilmesi durumunda, maliyet tutarları dikkate alınmak suretiyle söz konusu makine ve teçhizatın tamamlama vizesi aşamasında yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak değerlendirilmesinin mümkündür.

İthal Makine ve Teçhizat Listesinden Yerli Makine ve Teçhizat Listesine Aktarılması: İlk olarak, üreteceğiniz makine veya teçhizatın Bakanlıkça devamlılığı ithal makine ve teçhizat listesinde yer alacağınıza dair belgeye sahip olmanız gerekecektir. Bu listenin üzerinde yer alması, yerli üretim için adım atabilmeniz için önemlidir. Ayrıca, bu makine veya teçhizatın yerli üretim miktarının aktarılması için ilgili başvuruyu yapmanız gerekecektir.

Bileşenlerin Temin Edilmesi: Yerli üretim için gerekli olan makine veya teçhizatın parçalarının temini sağlanır. Bu durumda KDV’sini ödemeniz gerekecek. Bu programın, yerli üretim sürecinin bir parçası olarak kullanılmasıdır.

Montaj ve Üretim: Bileşenlerin temininin ardından, bu finansman kullanılarak makine veya teçhizatın montajı ve üretimi yapılmalıdır.

Yevmiye Defterine Kayıt: Üretim süreci boyunca yapılan harcamalar ve işlemler yevmiye defterine kaydedilmelidir. Bu işlemler sırasında 253 no’lu Makine ve Tesisler hesabına kayıt yapılacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu: Üretim tamamlandığında, yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu başvuru, yerli üretim sürecinizi yatırım harcamanız olarak değerlendirmeniz için önemlidir.

Maliyetlerin Dikkate Alınması: maliyet tutarları tamamlama vizesi aşamasında yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak değerlendirilecektir.

Share: