Bülten: 2024-13 2024 yılı asgari ücret desteği uygulamasının usul ve esaslarıyla ilgili 29.02.2024 tarihli ve 2024/03 sayılı SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

2024 yılında geçerli olan asgari ücret desteği uygulamasının detayları açıklanmaktadır. Özetle, bu destekten yararlanmak isteyen işverenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İşverenlerin hangi koşullarda ve nasıl destekten yararlanabilecekleri kısaca aşağıda belirtilmiştir:

 

  1. Kapsama Giren İşverenler: Özel sektör işyerleri ve belirli kamu idareleri bu destekten yararlanabilir. Ancak uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanmayan işyerleri kapsam dışındadır.
  2. İşyerlerinin Tescili: 2024 yılı Ocak-Aralık dönemi için asgari ücret desteğinden yararlanmak isteyen işyerlerinin belirli koşullara uyması gerekmektedir. Önceden tescil edilmiş işyerlerinin ve 2024 yılında tescil edilecek işyerlerinin belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir.
  3. Destekten Yararlanma Şartları: Destekten yararlanmak için işverenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında prim ödemelerinin zamanında yapılması, sigortalıların bildirilmiş ve çalıştırılmış olması gibi koşullar bulunmaktadır.
  4. Alt İşverenlerin Destekten Yararlanması: Alt işverenler de asıl işverenler gibi belirli koşulları yerine getirerek bu destekten faydalanabilirler. Ancak alt işverenler sadece kendi çalıştırdıkları sigortalılar için sorumlu tutulacaktır.
  5. Sigortasız veya Sahte Sigortalı Çalıştırma Durumu: İşverenlerin denetim ve kontrolle görevli memurlar tarafından yapılan incelemelerde sigortasız veya sahte sigortalı çalıştırmaları tespit edilirse, bu durumda destekten yararlanamazlar.
  6. Destek Tutarının Mahsubu: Destek tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. Ancak işverenin borçlu olduğu bir diğer tutar varsa, bu tutar destekten mahsup edilir.

 

Bu kuralların ışığında, işverenler belirli koşulları yerine getirerek 2024 yılında asgari ücret desteğinden faydalanabilirler.

 

Share: