Sosyal Medya Platformlarından Alınan Reklam Hizmeti Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi

Türkiye’de internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmete aracılık edenlerin, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılan ödemelerden %15 gelir/kurumlar vergisi stopajı yapmaları gerekmektedir.

Stopaj Uygulaması: Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan ödemelerde %15 stopaj uygulanmaktadır. Tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerde stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Yönünden Vergilendirme: Yayınlanan reklamların karşılığı Türkiye’deki şirketler tarafından ödenirken, ödemeyi yapan şirket sorumlu sıfatıyla KDV hesaplayıp beyan edecek ve ödeyecektir.

Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Reklam Geliri Elde Eden Kişilerin Vergilendirilmesi Ve Vergi Yükümlülükleri

 Gelir Vergisi Yönünden Vergilendirme: Reklam geliri elde edenlerin bu geliri ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekebilir. Bu durumda, gelirin beyan edilmesi ve vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi ve telif kazancı istisnasından faydalanılması da mümkündür.

Kurumlar Vergisi Yönünden Vergilendirme: Reklam geliri elde edenlerin bu geliri bir şirket üzerinden elde etmeleri durumunda, kurumlar vergisine tabi olacaklardır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Yönünden Vergilendirme: Reklam geliri elde edenlerin aldıkları ödemeler üzerinden KDV hesaplamaları gerekmektedir. Türkiye’de alınan hizmetler için KDV oranı %18’dir.

Mükellefiyet Tesis Ettirilmemesi Durumunda Cezalı Tarhiyat Uygulaması: Vergi mükellefiyetini yerine getirmeyen kişilere cezalı tarhiyatlar uygulanabilir. Bu durumda, geçmişe dönük vergi cezaları ve faizlerle birlikte ciddi mali yükler ortaya çıkabilir.

Dava Yöntemleri ve Uzlaşma: Vergi tarhiyatlarına karşı dava açılabilir veya uzlaşma yoluyla çözüm aranabilir.

Share: