Bülten: 2022/37 Bazı ÖTV Tutar ve Oranlarında Değişiklikler Yapıldı

19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5429, 5430 ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarında, bazı tütün mamullerinin ÖTV oranında ve cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahlarında değişiklikler yapılmıştır.

  1. Fermente edilmiş diğer içeceklerde asgari maktu vergi tutarı

5429 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2206.00 G.T.İ.P. numaralı malların asgari maktu ÖTV tutarı aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P No Mal İsmi Eski tutar Yeni tutar
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 17,3457 29,5849

 

  1. Bazı tütün mamullerinde ÖTV oranı

19/04/2022 Tarihli ve 5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19 G.T.İ.P. numaralı bazı tütün mamüllerine uygulanan ÖTV oranı aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P No Mal İsmi Eski Vergi Oranı (%) Yeni Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 40 55 0,0921 0,8370
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 40 55 0,0921 0,8370

 

  1. Cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları

19/04/2022 Tarihli ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P No Mal İsmi Vergi Oranı (%)
8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları 25
Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşmayanlar (Eski düzenleme 640 TL’yi aşmayanlar) 40
Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL‘yi aşıp, 3.000 TL‘yi aşmayanlar (Eski düzenleme 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar) 50
Diğerleri  

 

Yapılan değişiklikler söz konusu malların 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren ithalatında veya tesliminde geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararlar ektedir.

Bülten 2022- 37 Eki 4530 sayılı karar

Bülten 2022- 37 Eki 4529 sayılı karar

Bülten 2022- 37 Eki 4531 sayılı karar

Share: