Bülten: 2022/20 Varlık Barışında Süre Bir Kez Daha Uzatıldı

Hatırlanacağı üzere 7256 sayılı Kanun ile yeni bir varlık barışı uygulaması getirilmiş ve yurt dışında bulunan veya Türkiye’de bulunup işletme kayıtlarında yer almayan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ya da kayıtlara alınmasına yönelik çeşitli imkanlar sağlanmıştı.

Buna göre;

– Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası varlıklarının, banka veya aracı kurumlara,

– Türkiye’de bulunmakla birlikte işletme kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarınsa vergi dairelerine,

30 Haziran 2021’e kadar bildirilmesi gerektiği düzenlenmişti.

Akabinde 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında getirilen varlık barışı uygulamasının süresi 6 ay (31.12.2021 tarihi dahil bu tarihe kadar) uzatılmıştı.

Bu defa 31.12.2021 tarih ve 31706 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5058 sayılı Karar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 93 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan sürelerin, 31/12/2021 tarihinden itibaren 30/6/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesinin sekizinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Bu Karar ile birlikte 7256 sayılı Kanunla getirilen varlık barışı uygulamasının süresi uzatılarak henüz yararlanmamış olanların da varlık barışından yararlanmasına bir fırsat daha sunulmuştur.

Söz konusu Karar ektedir.

Bülten 2022-20 Varlık Barışı Uzatımına İlişkin 5058 Sayılı Karar

Share: