Bülten: 2020-20 Bazı Mal Teslimlerindeki KDV Tevkifat Oranları, 1 Nisan 2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Artırıldı

3 Mart 2020 Tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana yayınlanan 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (Ana Tebliğin);

– (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “(5/10)” ibareleri “(7/10)” olarak,

– (I/C-2.1.3.3.2.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(5/10)” ibaresi “(7/10)” olarak,

– (I/C-2.1.3.3.3.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “(5/10)” ibaresi “(7/10)” olarak ve (I/C-2.1.3.3.3.2.) bölümü Örnek 2’de yer alan “(5/10)’u” ibaresi “(7/10)’u” olarak,

değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere;

– Külçe metal teslimlerinde KDV tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a,

– Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerlerinin tesliminde KDV tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a,

– KDV istisnasından vazgeçen mükelleflerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının tesliminde KDV tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a çıkarılmıştır.

Yapılan değişikliklerin Tablolaştırılmış hali aşağıdaki gibidir;

 

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Mevcut/Eski Oran 01/04/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Oran
Külçe Metal 5/10 7/10
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun, 5/10 7/10
İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde 5/10 7/10

 

 

Share: