Bülten: 2019-101 2020 Yılı Günlük Brüt Asgari Ücret %15,3’lük Artışla 98,10 TL Oldu

Hatırlanacağı üzere 26.12.2019 günü, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında (98,10) doksan sekiz lira on kuruş olarak tespitine karar vermiştir.

 

Bahsi geçen, 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin, 26/12/2019 tarih ve 2019/1 sayılı Karar 27 Aralık 2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Öncekine oranla %15,03 lük artış ile belirlenen ve 2020 yılında asgari ücretli çalışanlara ödenecek ücret tutarı ile asgari ücretlinin işverene maliyetleri aşağıdaki şekilde olmaktadır.

 

2020 Yılında Geçerli Brüt Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler
Brüt Ücret (98,10 x 30) 2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL
Gelir Vergisi 375,23 TL
Damga Vergisi 22,34 TL
Kesintiler Toplamı 839,02 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.324,70 TL
Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti
Asgari Ücret 2.943,00 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TL

 

Diğer taraftan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Asgari Geçim İndirimi başlıklı 32. Maddesine göre (ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde) ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’inin toplamı asgari geçim indirimine esas tutar olarak belirlenmekte ve bu şekilde belirlenen tutar ile aynı Kanun’un 103’üncü maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutar, ücret gelirleri toplamı için hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.

 

Diğer bir ifadeyle ücret geliri elde eden kişi bekar olup olmaması evli ise çocuklu olup olmaması çocuklu ise çocuk sayısı gibi kriterler esas alınarak belirlenen tutarın belirli bir yüzdesi oranında daha az vergi ödemekte, daha doğrusu işveren tarafından bu tutardaki vergi tevkif edilmek yerine ücretliye direk ödenmektedir. Böylece ücretli, asgari ücret tutarına ilaveten, kendisinden kesilip devlete ödenmesi gerekirken, bahsi geçen mevzuat gereği kesilmeyip kendisine ödenen vergi kadar daha fazla maaş almaktadır. Bu işlem bu ve işleme isabet eden tutar ise yukarıdaki tabloda AGİ, Asgari Geçim İndirimi Tutarı olarak yer almaktadır.

 

Son duruma göre ücretlinin medeni ve ailevi durumuna göre, bu düzenleme kapsamında yararlanabileceği aylık AGİ tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

Ücretlinin Medeni ve Ailevi Durumu 2020 Yılı Aylık İndirim Tutarı (TL)
Bekar (ve çocuksuz) 220,73
Boşanmış (ve çocuksuz) 220,73
Evli, eşi çalışmıyor 264,87
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu 297,98
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu 331,09
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu 375,23
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu 375,23
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu 375,23
Evli, eşi çalışıyor 220,73
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu 253,83
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu 286,94
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu 331,09
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu 353,16
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu 375,23
Boşanmış, 1 çocuklu 253,83
Boşanmış, 2 çocuklu 286,94
Boşanmış, 3 çocuklu 331,09

 

Bülten 2019-101 Eki Komisyon Kararı

Share: