TİCARET SİCİL CEZA

2018 Yılı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

6102 Sayılı Ticaeret Kanunu’nda Kabahat Olarak Tanımlanan Fiil/Fiiller 2015 2016 2017 2018 Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması (Md.38/1) 2.466 2.603 2.702 3.092 Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması  (Md.39/1, 51/2) 2.466 2.603 2.702 3.092 Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin

read more