Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İşlerde Damga Vergisi Uygulaması

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak;

  • Yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar,
  • Münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar,
  • Belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler,
  • Taahhütnameler,
  • Teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar,
  • Söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar,

Yatırım teşvik belgesi geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmiş olmaları,  teşvik belgesinde yazan tutarla sınırlı olmak üzere damga vergisinden istisnadır. (488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/43 fıkrası)

Share: